VSR Nulmetingen

 

Een nulmeting geeft een beeld hoe de schoonmaakkwaliteit van dit moment is. Bij een contractovergang belangrijk om te weten. Belangrijk omdat het duidelijk moet zijn of het nieuwe schoonmaakbedrijf al dan niet met een achterstand of achterstallig onderhoud begint.

De meting wordt bij voorkeur samen gelopen met de betrokken partijen. Zowel de dagelijkse als de periodiek kwaliteit wordt bekeken waarbij juist de periodieke status erg belangrijk is. Dit te herstellen kost over het algemeen meer tijd en geld.

De nulmeting wordt vaak enkele weken voor het beëindigen van het contract gelopen, het schoonmaakbedrijf heeft zo indien noodzakelijk nog de mogelijkheid tot herstel.

In het rapport geeft duidelijkheid of en welke achterstand in welke ruimte is waargenomen.

Het geheel geeft duidelijkheid voor al de betrokken partijen. Waarop gezamenlijk afspraken gemaakt kan worden.