VCA basis

Doelstelling van de training

In Nederland is het VCA (Veiligheid Checklijst Aannemers) het meest geaccepteerde veiligheidszorgsysteem. Eén van de eisen voor VCA certificering is dat het personeel opgeleid is op het gebied van veiligheid. De training VCA Basis van TOPA4YOU voldoet hieraan en leidt de deelnemers op om hun werkzaamheden veilig te verrichten. Na het volgen van de training VCA Basis zijn de deelnemers op de hoogte van de gevaren van het werken met veel voorkomende middelen en materialen en wordt er examen afgelegd om zo het landelijk erkende diploma te behalen.

Voor wie is de training bedoeld

Alle medewerkers die technische handelingen verrichten.

Inhoud

  • Veiligheidswetgeving, risico, ongeval en preventie
  • Gevaarlijke stoffen, branden en explosies
  • Elektriciteit
  • Werken in besloten ruimte, gereedschappen en machines
  • Werken op hoogte
  • Hijsen, tillen en dragen
  • Uitglijden, vallen en struikelen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

 

Aanpak

 De deelnemers leren de gevaren en risico's inschatten bij eenvoudige werkzaamheden en deze handelingen op een veilige manier uitvoeren. Theorie en praktijk komen aan bod, de theorie wordt door middel van een lesboek en E-learning verduidelijkt. 

                                                                 

Trainingsduur  

Vier dagdelen                                                  

Aantal personen                                        

maximaal 10

Certificaat

Diploma na behalen extern examen

Locatie                                                                                                            

Nader te bepalen

Incompany

€ 3250.00 per groep

Open inschrijving

€ 350.00 per persoon

Subsidie 

De opleiding valt onder de KIKK voorwaarden voor vergoeding,

maximumvergoeding voor 2018 van € 400,- per persoon.