Hospitality

Doelstelling van de training

Na deze praktische training kijken de deelnemers met een andere blik naar de organisatie waar zij zelf deel van uit maken. De deelnemers zijn in staat bewust in iedere situatie hun houding en gedrag aan te passen aan de klant of gast om zo een optimale beleving te geven (welkom laten voelen). Het resultaat van de training is een waarneembare gedragsverandering bij de deelnemers,bewustwording van de kracht van aandacht voor klanten, gasten en collega's.

De letters GOAL zullen als handvat worden gebruikt om een attitude verandering plaats te laten vinden, de letters GOAL worden gebruikt om de stappen van Gastgericht handelen makkelijk te laten verlopen.

G roeten          (ontmoeten, contact maken)

O ntdekken     (behoefte en verstoring)

A dviseren       ( actie, afhandelen, aandacht)

L oslaten         ( afscheid nemen, tot ziens)

 

Voor wie is de training bedoeld

De training is bedoeld voor iedereen die contact heeft met gasten/klanten binnen de recreatiesector en een GOAL wil scoren met gastvrijheid.

 

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld.

 • Wat betekend Hospitality voor jou en wat betekend Hospitality voor jouw bedrijf
 • Hoe wil jij gastvrij benaderd worden en hoe wil jij mensen gastvrij benaderen?
 •  Gastgericht handelen (uit het perspectief van de klant) het verschil tussen gastgericht/gastvriendelijk en wat is EGO.
 • Waar moet een goede begroeting aan voldoen, welke aanspreek vorm kies je.
 • De grondbeginselen van communicatie (communicatieschema, verbaal, non verbaal, luisteren)
 • Soorten vragen (open, gesloten) en wanneer gebruik je welke vragen.
 • Proactief handelen (aan de hand van de cirkel van invloed, het verschil tussen reactief en proactief en hoe je die kan beïnvloeden).
 • Wat is kwaliteit (voldoen aan eisen en verwachtingen) en het waarborgen van kwaliteit.
 • Wat is cultuur/ bedrijfsfilosofie/imago(schade) en wat kun je daar mee op de werkvloer?
 • Hoe geef je een goed advies als een gast iets vraagt en hoe verhelp/meld je een (ver)storing. Geef aandacht aan zowel gasten als verstoringen.
 • Actie is reactie, je houding bepaald voor het grootste gedeelte wat je terug krijgt
 • Vooroordelen, (iedereen heeft een vooroordeel de kunst is niet te handelen naar dat vooroordeel).
 • Soorten klanten, welke soorten klanten komen we tegen.

Aanpak

De training  duurt 2 dagdelen van elk 4 uur.
Tijdens de dagdelen zullen er onderwerpen aan bod komen die kort theoretisch behandeld worden, daarnaast wordt in praktijk specifiek ingegaan op de eigen werksituatie, middels rollenspellen. De training wordt ondersteund met een digitale leeromgeving, en handouts.

                                 

Trainingsduur  

Twee dagdelen                                                  

Aantal personen                                        

maximaal 10

Certificaat

Ja

Locatie                                                                                                            

Nader te bepalen

Incompany

€ 1800.00 per groep

Open inschrijving

€ 200.00 per persoon

Subsidie 

De opleiding valt onder de KIKK voorwaarden voor vergoeding,

maximumvergoeding voor 2018 van    € 400,- per persoon.