Coachend Leidinggeven

Doelstelling van de training

Samenwerken, samen doen en samen creëren van win-win situaties is steeds meer een must en de noodzakelijke basis voor de groei van medewerkers en organisaties. Leidinggevenden en medewerkers zijn veel meer partners die niet meer zonder elkaar kunnen. Leidinggevenden moeten steeds meer samen met hun medewerkers de klus klaren, sturing door middel van procedures en controles alleen voldoen niet meer. In steeds meer functies wordt van medewerkers het vermogen gevraagd om zelf situaties juist in te schatten en aansluitend beslissingen te nemen. Coachen ondersteunt leidinggevenden bij het vergroten van het zelflerend vermogen van de medewerkers. Het ontwikkelen en aansturen van de medewerkers vraagt van een leidinggevende nieuwe vaardigheden en attitude.In deze training wordt achtereenvolgens ingegaan op de redenen voor de opkomst van het coachen en ontwikkelen volgens het model van situationeel leidinggeven en coachen. Het is noodzakelijk dat leidinggevenden hun traditionele manier van leidinggeven zoals plannen, organiseren, coördineren en controleren steeds meer achter zich laten en over gaan tot coachend leidinggeven. Zeker in een omgeving die snel veranderd zoals de recreatiesector.

Voor wie is de training bedoeld

Voor alle "toekomstig" leidinggevenden binnen de recreatie branche.

Inhoud

 • Wat is Communicatie en waarom is het zo belangrijk
 • Verbaal en non verbaal communiceren
 • Vragen stellen
 • Feedback geven Johari venster
 • Echt contact maken hoe doe je dat
 • De rol van emotie in een communicatieproces
 • SMART afspraken maken
 • Duidelijkheid creëren
 • Situationeel leidinggeven (Blanchart en Hersey)
 • Competentie-nivo
 • Taak gericht en relatie gericht leidinggeven
 • Coachend leidinggeven
 • Coachen in korte gesprekken
 • Coachen in langere gesprekken
 • Coach de coach

Aanpak

De training Coachend Leidinggeven duurt 5 dagdelen van elk 4 uur.
Tijdens de dagdelen zullen er onderwerpen aan bod komen die kort theoretisch behandeld worden, daarnaast wordt in praktijk specifiek ingegaan op de eigen werksituatie, middels rollenspellen. De training wordt ondersteund met een digitale leeromgeving, en handouts.

                                                                                  

Trainingsduur  

vijf dagdelen                                                  

Aantal personen                                        

maximaal 10

Certificaat

Ja

Locatie                                                                                                            

Nader te bepalen

Incompany

€ 2950.00 per groep

Open inschrijving

€ 350.00 per persoon

Subsidie 

De opleiding valt onder de KIKK voorwaarden voor vergoeding,

maximumvergoeding voor 2018 van    € 400,- per persoon.