Basis opleiding leidinggevende

Vernieuwde Basisopleiding Direct Leidinggevenden (inclusief ziekteverzuim)
 

Doelstelling van de training

De leidinggevende voorbereiden op de veranderende werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Het voeren van (coachende) gesprekken. Omgaan met en voorkomen van verzuim. Klantvriendelijk communiceren met opdrachtgevers. De leidinggevende ontwikkelt en vergroot door deze training zijn vaardigheden om beter een gesprek te kunnen voeren met onder andere de medewerk(st)ers, maar ook met zijn of haar eigen leidinggevende, de klant en de gebruikers van het object. Denk hierbij aan:

 • Vaardigheden in luisteren, vragen stellen en analyseren.
 • Communicatieve vaardigheden op basis van waarneming in plaats van op basis van oordelen
 • Afspraken maken, aanspreken, uitspreken en bespreken
 • Gespreksvaardigheden voor personeelsgesprekken, met extra aandacht voor die situaties dat er sprake is van (mogelijke) uitval wegens arbeidsongeschiktheid en re-integratie tijdens of na een periode van arbeidsongeschiktheid.
 • Interculturele communicatie
 • Vaardigheden om te kunnen variëren tussen instructie geven en begeleiding bieden. 
 • coachend leidinggeven
 • Vaardigheid om een werkoverleg te kunnen houden en leiden.

Voor wie is de training bedoeld

Toekomstig en zittende leidinggevenden die schoonmaakmedewerkers aan (gaan)sturen.

Inhoud

 • Coachend leidinggeven
 • Gesprekken voeren
 • Begeleiding ziekteverzuim
 • Omgaan met klachten
 • Omgang met de doelgroep met achterstand op de arbeidsmarkt
 • Ethisch en integer handelen
 • Bewaken voortgang en kwaliteit
 • Code verantwoord marktgedrag
 • Omgang met de eigen organisatie
 • Veiligheid op de werkvloer

Aanpak   

De training Practisch Leidinggevende duurt 6 dagdelen van elk 6 uur.
Tijdens de dagdelen zullen er onderwerpen aan bod komen die kort theoretisch behandeld worden, daarnaast wordt in praktijk specifiek ingegaan op de eigen werksituatie, middels rollenspellen. De training wordt ondersteund met een digitale leeromgeving, en handouts.

De opleiding wordt op twee niveaus verzorgd:

Niveau 1: de meewerkend leidinggevende (voorman/vrouw) 
Niveau 2: de (ambulante) objectleider.

Examen

Het examen wordt op twee niveaus afgenomen:
Niveau 1: de meewerkend leidinggevende (voorman/vrouw) en
Niveau 2: de (ambulante) objectleider.

Het verschil tussen beide niveaus is dat de kandidaat bij niveau 1 alleen de medewerkers aanstuurt. Bij niveau 2 stuurt hij/zij ook de leidinggevenden aan. De verschillende beoordelingsaspecten worden bij niveau 2 ook strenger beoordeeld. Hierdoor, alsook door de aangescherpte eisen, is het niveau van het examen op niveau 2 zwaarder dan op niveau 1. Wij adviseren daarom, een intake gesprek om een inschatting te kunnen maken op welk niveau er ingeschreven kan worden.

                                                            

Trainingsduur  

zes dagdelen  á 6 uur                                                

Aantal personen                                        

maximaal 10

Certificaat

Ja

Locatie                                                                                                            

Nader te bepalen

Incompany

Op aanvraag

Open inschrijving

€ 1395.00 per persoon

Subsidie 

De opleiding valt onder de Ras voorwaarden voor vergoeding,

maximumvergoeding voor 2017 van   € 1400,- per persoon.