Advies & Projecten

Ambitieuze doelstellingen worden gecombineerd met praktische haalbaarheid

In vrijwel alle organisaties komen regelmatig vragen, opdrachten of uitdagingen naar voren die een eenmalig en vaak complex karakter hebben. 
Het gaat dan om vragen of opdrachten die niet of slechts moeilijk  binnen de bestaande structuren, met de aanwezige capaciteiten en/of binnen de bestaande afdeling(en) opgelost kunnen worden. In die gevallen kan het werken in projectvorm een uitkomst bieden.

TOPA4YOU is PRINCE2 gecertificeerd en kan u op efficiënte wijze bijstaan in het uitvoeren van alle voorkomende projecten.

PRINCE2 is een projectmanagementmethode die gericht is op het verkrijgen van baten, door beheerst en doelgericht gebruik te maken van resources en de risico's op een effectieve manier te beheersen. Door de voorgeschreven organisatiestructuur voor het projectmanagementteam is de betrokkenheid van management en belanghebbenden gegarandeerd.

Wij handelen volgens het management by exceptionprincipe. Dit betekent dat de projectmanager het project zelfstandig kan voeren binnen de gestelde tijd en budgetten (tolerantie's). Alleen bij dreigende overschrijding wordt bijsturing door de stuurgroep (projectboard) verwacht.